93 775 00 50 ext. 6737 info@martorellpadeclub.cat

ESCOLA INFANTIL DE PÀDEL 

ESCOLA INFANTIL DE PÀDEL

L’escola de pàdel inicia el seu camí a principis del 2016.

L’augment sistemàtic del nombre de practicants del pàdel a nivell local, afavorit per la facilitat d’accedir-hi degut també a l’elevat nombre de pistes municipals, provoca que cada vegada hi hagi més demanda de gent jove, fills de jugadors i infants que volen començar-lo a practicar.

Des de tots els estaments del club sempre s’ha procurat facilitar als practicants i associats una adequada formació esportiva, a més de fomentar els valors de l’esportivitat, l’ajut, la integració, el suport als companys i la participació.

Amb la creació de l’escola de pàdel, s’ ofereix un servei específic a tots els nens i nenes amb especial atenció a la formació, l’aprenentatge i el desenvolupament, fomentant i millorant les habilitats bàsiques d’aquesta modalitat esportiva, facilitant una adequada formació mitjançant un servei de qualitat, eficàcia i eficiència.

Els objectius generals de l’escola són :

– Dotar l’alumne d’una base de destreses físiques, tècniques, tàctiques i psicològiques.

– Fomentar l’esportivitat.


– Prendre consciència del propi cos i de la necessitat de l’activitat física, com a mitja de diversió, de coneixement i de satisfacció personal i amb els altres.


– Adoptar i aprendre hàbits higiènics, posturals d’exercici físic i de salut, manifestant uns actitud responsable amb el cos i relacionant-los amb els efectes sobre la salut.


– Transmetre la passió pel pàdel, des de la iniciació fins a la competició i/o el lleure.

La plantilla tècnica estarà formada per monitors i entrenadors de pàdel, amb titul·lació específica oficial de la modalitat esportiva o superior.

Els participants estan dividits en grups de pràctica adequats a la seva edat i nivell.

Hi hauran quatre grups d’activitat en sessions d’una hora dos dies a la setmana, d’acord al detall següent: ( fes click en cada grup per veure les seves característiques )

GRUPS ESCOLA

1. Adquirir accions motores bàsiques amb pala i pilota.
2. Desenvolupar patrons motors fonamentals
3. Adquirir la noció de lateralitat
4. Organitzar les accions en espai i temps.
5. Executar amb correcció mínima els cops de dreta, revés, bloquejos (de volea) i rematada.
6. Conèixer de forma molt bàsica l’objectiu del joc i algunes regles.
7. Desenvolupar aptituds físiques com la velocitat, agilitat, coordinació
i flexibilitat.
8. Realitzar jocs amb companys fomentant la sociabilitat, empatia i treball en equip.
9. Divertir-se i familiaritzar-se amb l’esport a través d’activitats lúdiques.

1. Integrar l’alumne en el grup i club.
2. Divertir-se i familiaritzar-se amb l’esport a través d’activitats lúdiques.
3. Participar i cooperar en activitats desenvolupades per l’escola.
4. Conèixer les regles de joc (les bàsiques).
5. Desenvolupar aptituds físiques com ara velocitat, agilitat, coordinació, flexibilitat, etc.
6. Millorar els cops de fons i executar el servei amb millor direcció (Ex. Triar un costat del camp).
7. Tenir millor control dels cops i mantenir un piloteig mínim.
8. Realitzar volees amb mobilitat mínima.
9. Introduir procediments tàctics bàsics.

1. Millorar la forma física en tots els seus aspectes.
2. Participar i estar més involucrat en les activitats de l’escola.
3. Participar en alguns tornejos més importants com lligues o inter clubs.
4. Demostrar major esperit de superació.
5. Millorar l’eficàcia tàctica i conèixer més aspectes estratègics.

1. Intensificar la càrrega del treball físic en totes les seves àrees.
2. Participar en tots els tornejos marcats pel cos tècnic
en conjunt amb pares i alumnes.
3. Augmentar el treball tàctic/estratègic.
4. Demostrar major esperit de superació.
5. Desenvolupar les habilitats mentals determinants en l’àrea de
la competició.
6. Augmentar el compromís com a
jugador en entrenaments, tornejos, clínics, exhibicions, etc.

HORARIS ESCOLA

  • Dilluns, Dimarts i Dijous: 17:30 a 20:00
  • Dimecres i Divendres: 16:40 a 20:00
  • Dissabtes: (A convenir)

L’alumne pot fer tantes classes setmanals com vulgui.
La durada de la classe és de 50 minuts.

Totes les classes es fan a Can Cases.

La temporada de l’Escola de Pàdel és de setembre fins juny, ambdós inclosos.
L’horari del mes de juny es pot redistribuir amb previ avís a tots els alumnes.

 QUOTES ESCOLA

– 22€ al mes 1 dia a la setmana.
– 44€ al mes 2 dies a la setmana.
– 66€ al mes 3 dies a la setmana.

– La quota de juliol, encara que no hagi classe, es paga com a garantia de guardar plaça per al començament de la següent temporada. Independentment de les hores setmanals que faci l’alumne, aquesta quota de juliol serà de 22 €