ESCOLA INFANTIL DE PÀDEL

L'escola de pàdel inicia el seu camí a principis del 2016.

L’augment sistemàtic del nombre de practicants del pàdel a nivell local, afavorit per la facilitat d’accedir-hi degut també a l’elevat nombre de pistes municipals, provoca que cada vegada hi hagi més demanda de gent jove, fills de jugadors i infants que volen començar-lo a practicar.

Des de tots els estaments del club sempre s’ha procurat facilitar als practicants i associats una adequada formació esportiva, a més de fomentar els valors de l’esportivitat, l’ajut, la integració, el suport als companys i la participació.

Amb la creació de l’escola de pàdel, s' ofereix un servei específic a tots els nens i nenes amb especial atenció a la formació, l’aprenentatge i el desenvolupament, fomentant i millorant les habilitats bàsiques d’aquesta modalitat esportiva, facilitant una adequada formació mitjançant un servei de qualitat, eficàcia i eficiència.

Els objectius generals de l'escola són :

- Dotar l’alumne d’una base de destreses físiques, tècniques, tàctiques i psicològiques.
- Fomentar l’esportivitat.
- Prendre consciència del propi cos i de la necessitat de l’activitat física, com a mitja de diversió, de coneixement i de satisfacció personal i amb els altres.
- Adoptar i aprendre hàbits higiènics, posturals d’exercici físic i de salut, manifestant uns actitud responsable amb el cos i relacionant-los amb els efectes sobre la salut.
- Transmetre la passió pel pàdel, des de la iniciació fins a la competició i/o el lleure.

La plantilla tècnica estarà formada per monitors i entrenadors de pàdel, amb titul·lació específica oficial de la modalitat esportiva o superior.

Els participants estan dividits en grups de pràctica adequats a la seva edat i nivell.

Hi hauran quatre grups d’activitat en sessions d’una hora dos dies a la setmana, d’acord al detall següent: ( fes click en cada grup per veure les seves característiques )

1. Mini pàdel.

2. Iniciació.

3. Perfeccionament.

4- Competició


Les quotes vigents fins el 31 d'agost de 2018 són:

 - dividides en 12 mensualitats de 20 € ( una hora setmanal ) o 40 € ( dues hores setmanales ).

-  la quota d'agost, encara que no hagi classe, es paga com a garantia de guardar plaça per al començament de la següent temporada. Independentment de les hores setmanals que faci l'alumne, aquesta quota d'agost serà de 20 €

HORARIS :

- Dilluns: 17:30 a 18:20, 18:20 a 19:10, 19:10 a 20
- Dimarts: 17:30 a 18:20, 18:20 a 19:10, 19:10 a 20
- Dimecres: 16:40 a 17:30, 17:30 a 18:20, 18:20 a 19:10, 19:10 a 20
- Dijous: 17:30 a 18:20, 18:20 a 19:10, 19:10 a 20
- Divendres: 16:40 a 17:30, 17:30 a 18:20, 18:20 a 19:10, 19:10 a 20
- Dissabte: 10:00 a 10:50, 11:00 a 11:50, 12:00 a 12:50

Tots els alumnes de l'Escola tenen un dia de prova per a poder-los situar en el grup que li correspon.

Els grups poden ser de 4 o 5 alumnes.

L'alumne pot fer una, dues . o tres classes setmanals.
La durada de la classe és de 50 minuts.

Totes les classes es fan al Complex Esportiu La Vila.

La temporada de l’ Escola de Pàdel és de setembre fins juliol, ambdós inclosos. L'horari del mes de juliol es pot redistribuir amb previ avís a tots els alumnes.


CONTACTE ESCOLA PADEL

escola@martorellpadelclub.cat
CLASSES PÀDEL

Martorell Pàdel Club ofereix la possibilitat de contractar diversos packs de classes en horaris flexibles i a uns preus insuperables a jugadors de 16 anys en endavant. (Menors d'aquesta edat consultar)

Les classes impartides pels nostres monitors titulats poden ser de 1, de 2 o de 3 persones.

Els packs de classes van des de 1 sessió fins l'abonament de temporada que abasta des del mes d'octubre fins al mes de juny, amb un total de 36 hores abonades en còmodes quotes mensuals.

La resta de packs són de 4, 8 o 12 classes.

A més també oferim la possibilitat de fer classe-partit amb 3 alumnes i un monitor en pista, o les classes temàtiques on poder millorar els cops que tu vulguis.

Més informació al nostre correu electrònic

info@martorellpadelclub.cat