GRUP COMPETICIO

1. Intensificar la càrrega del treball físic en totes les seves àrees.
2. Participar en tots els tornejos marcats pel cos tècnic
en conjunt amb pares i alumnes.
3. Augmentar el treball tàctic/estratègic.
4. Demostrar major esperit de superació.
5. Desenvolupar les habilitats mentals determinants en l'àrea de
la competició.
6. Augmentar el compromís com a
jugador en entrenaments, tornejos, clínics, exhibicions, etc.