GRUP INICIACIO

1. Integrar l'alumne en el grup i club.
2. Divertir-se i familiaritzar-se amb l'esport a través d'activitats lúdiques.
3. Participar i cooperar en activitats desenvolupades per l'escola.
4. Conèixer les regles de joc (les bàsiques).
5. Desenvolupar aptituds físiques com ara velocitat, agilitat, coordinació, flexibilitat, etc.
6. Millorar els cops de fons i executar el servei amb millor direcció (Ex. Triar un costat del camp).
7. Tenir millor control dels cops i mantenir un piloteig mínim.
8. Realitzar volees amb mobilitat mínima.
9. Introduir procediments tàctics bàsics.