GRUP MINI-PÀDEL

1. Adquirir accions motores bàsiques amb pala i pilota.
2. Desenvolupar patrons motors fonamentals
3. Adquirir la noció de lateralitat
4. Organitzar les accions en espai i temps.
5. Executar amb correcció mínima els cops de dreta, revés, bloquejos (de volea) i rematada.
6. Conèixer de forma molt bàsica l'objectiu del joc i algunes regles.
7. Desenvolupar aptituds físiques com la velocitat, agilitat, coordinació
i flexibilitat.
8. Realitzar jocs amb companys fomentant la sociabilitat, empatia i treball en equip.
9. Divertir-se i familiaritzar-se amb l'esport a través d'activitats lúdiques.