GRUP PERFECCIONAMENT           

1. Millorar la forma física en tots els seus aspectes.
2. Participar i estar més involucrat en les activitats de l'escola.
3. Participar en alguns tornejos més importants com lligues o inter clubs.
4. Demostrar major esperit de superació.
5. Millorar l'eficàcia tàctica i conèixer més aspectes estratègics.