ESCOLA DE PÀDEL

ESCOLA DE PÀDEL

L’escola de pàdel inicia el seu camí a principis del 2016.

L’augment sistemàtic del nombre de practicants de pàdel a nivell local, afavorit per la facilitat d’accedir-hi degut també a l’elevat nombre de pistes municipals, provoca que cada vegada hi hagi més demanda de gent jove, fills de jugadors i infants que volen començar a practicar-lo.

Des de tots els estaments del club sempre s’ha procurat facilitar als practicants i associats una adequada formació esportiva, a més de fomentar els valors de l’esportivitat, l’ajut, la integració, el suports als companys i companyes i la participació.

Amb la creació de l’escola de pàdel, s’ofereix un servei específic a tots els nens i nenes amb especial atenció a la formació, l’aprenentatge i el desenvolupament, fomentant i millorant les habilitats bàsiques d’aquesta modalitat esportiva, facilitant una adequada formació mitjançant un servei de qualitat, eficàcia i eficiència.

Els objectius generals de l’escola són:

  • Dotar a l’alumne d’una base de destreses físiques, tècniques, tàctiques i psicològiques.
  • Fomentar l’esportivitat.
  • Prendre consciència del propi cos i de la necessitat de l’activitat física, com a mitjà de diversió, de coneixement i de satisfacció personal i amb els altres.
  • Adoptar i aprendre hàbits higiènics, posturals d’excercici físic i de salut, manifestant una actitud responsable amb el cos i relacionant-lo amb els efectes sobre la salut.
  • Transmetre la passió pel pàdel, des de la iniciació fins a la competició i/o el lleure.

La plantilla tècnica estarà formada per monitors i entrenadors de pàdel, amb titul·lació específica oficial de la modalitat esportiva o superior.

Els participants estan dividits en grups de pràctica adequats a la seva edat i nivell.

 

\

GRUPS D'INICIACIÓ

Enfocat a aquells alumnes que s’inicien al pàdel. En aquests entrenaments, l’objectiu és passar-ho bé, per tal d’afiançar la pràctica d’aquest gran esport.

GRUPS ESPECIALS

Aquells on els nens i nenes necessiten una atenció més acurada. La finalitat d’aquests entrenaments és gaudir de l’activitat.

B

Grups de perfeccionament

En aquests grups trobem a aquells alumnes que ja porten cert temps en la pràctica del pàdel. Els entrenaments estan enfocats a millorar la tècnica dels cops, així com parts tàctiques, per poder desenvolupar el seu joc.

Grups de competició

En aquests grups trobem alumnes que porten molt temps entrenant. Partint de la base d’una bona tècnica, els entrenaments estan enfocats a millorar espectes tàctics per tal d’aplicar-los en l’àmbit competitiu del pàdel.

La durada de les classes són d’1H.

Totes les classes es fan al Pavelló Municipal de Can Cases.

La temporada de l’Escola de Pàdel és de setembre fins al juliol, ambdós inclosos. 
L’horari del mes de juliol és pot redistribuir amb previ avís a tots els alumnes.

NOTA IMPORTANT: Independentment dels dies que vingui per setmana, al Juliol es cobrarà una quota de 28’50€ per tal de fer la reserva de plaça de la següent temporada.